T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü Genç Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü Genç Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

EMRAM (Elektronik Tıbbi Kayıt Uyum Modeli ) 6. Seviye Hastane

Güncelleme Tarihi: 27/04/2018

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Uluslararası Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Birliği (HIMSS) ve İstanbul Medipol Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen “Elektronik Tıbbi Kayıt Uyum Modeli (EMRAM) Seviye 6” validasyon değerlendirmesinde bu yıl HIMSS Analitik tarafından belirlenen bazı devlet hastanelerinin, bilgi teknolojileri uygulamaları konusunda üstün başarı göstererek yüksek kalitede sağlık hizmetleri sunan ve hasta güvenliğini büyük ölçüde artıran hastane standardına ulaştığı açıklandı. Değerlendirmede Hastanemiz, Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk ve tek ‘Seviye 6’ kriterlerini karşıladı.

Hastanemizde yerinde yapılan inceleme sonrası değerlendirme ile ilgili rapor yayınlayan İstanbul Medipol Üniversitesi üyesi HIMMS Türkiye Koordinatörü Suna Kırdağ Mahir, hastanenin yönetim ve klinik personelinin dijitalleşme yolunda iyileştirme ve gelişme için göstermiş oldukları çabalar için teşekkür etti.

Dijital-Kağıtsız Hastane Nedir?

Dijital hastane derecelendirmesi, sağlık alanında bilişim teknolojileri kullanımının yaygınlaşmasıyla, sağlık kuruluşlarını karşılaştırmada kullanılan ölçütler arasına girmiştir. Uluslararası kabul görmüş bir ölçüt olarak dijital hastane kavramı, bilişim teknolojilerinin hasta ve çalışan yararına kullanıldığı bir hastaneörneğini öngörüyor. Ancak, bir hastanede bilişim teknolojilerinin kullanılıyor olması o hastanenin dijital hastane olarak nitelendirilmesi için yeterli olmamaktadır.

Dijital hastane; idari, mali ve tıbbi süreçlerde asgari düzeyde bilişim teknolojilerinin kullanıldığı bir hastaneden her türlü iletişim aracı ve tıbbi cihazın birbiriyle ve diğer bilgi sistemleriyle entegre olduğu, sağlık çalışanları ve hastaların tele tıp ve mobil tıp uygulamalarıyla hastane içinden veya dışından veri alışverişinde bulunabildiği hastaneye kadar geniş bir yelpazede tanımlanabilir.