T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü Genç Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü Genç Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari Birimler

Güncelleme Tarihi: 28/08/2018

BirimlerimizDahili No
Bilgi İşlem Birimi801
Teknik Birim802
Satın Alma Birimi286
Faturalama Birimi290
Vezne Birimi290
Ayniyat Birimi288
Biyomedikal Birimi288
İnsan Kaynakları Birimi240
İstatistik Birimi240
Mutemetlik Birimi291
Evrak Kayıt Birimi287
Arşiv Birimi287
Muhasebe Birimi241
Muayene Kabul Birimi283
Eczane213
Tıbbi Sarf213
Kalite Birimi115